Politika privatnosti

Ova Web stranica isključivo je INFORMATIVNOG karaktera.
Putem ove Web stranice ništa ne možete kupiti/prodati/oglasiti i sl.
Ova Web stranica ne koristi forume/e-biltene (newslettere) i sl.
Ova Web stranica ne koristi usluge trećih strana (analitiku, oglašavanje, dodatke i sl.).
Ova Web stranica NE PRIKUPLJA OSOBNE PODATKE posjetitelj(ic)a.

Uvjeti korištenja

Umnožavanje (reproduciranje), stavljanje u promet (distribuiranje), priopćavanje javnosti, stavljanje na raspolaganje javnosti odnosno prerada u bilo kojem obliku ikojih sadržaja objavljenih na ovoj Web stranici nije dopuštena bez pismenog dopuštenja Vlasnika ove Web stranice.
Vlasnik ove Web stranice zadržava pravo, bez obveze prethodne najave, izmjene odnosno izbrisivanja (privremenog ili trajnog) svih sadržaja objavljenih na ovoj Web stranici te se niti u kojem slučaju ne može smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu vam spomenutim promjenama.
Sve sadržaje objavljene na ovoj Web stranici koristite isključivo na vlastitu odgovornost što znači da se Vlasnik ove Web stranice niti u kojem slučaju ne može smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu vam korištenjem ove Web stranice.
Vlasnik ove Web stranice se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti koja bi na bilo koji način bila vezana uz korištenje ove Web stranice od strane posjetitelj(ic)a uporabom/zlouporabom ikojih sadržaja objavljenih na ovoj Web stranici.
Vlasnik ove Web stranice na nikoji način ne odgovara za raspoloživost odnosno sadržaj objavljen na Web stranicama na koje vode poveznice na ovoj Web stranici.
Samim činom pregledavanja/korištenja ove Web stranice smatra se da ste u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja kao i da ih u potpunosti razumijete i prihvaćate.

Privacy Policy

This Website is for INFORMATION purposes only.
You cannot buy/sell/advertise etc. anything via this Website.
This Website does not use forums/newsletters etc.
This Website does not use third-party services (analytics, advertising, plugins etc.).
This website DOES NOT COLLECT PERSONAL DATA of the visitor(s).

Terms of Use

Duplication (reproduction), putting into circulation (distribution), communication to the public, making available to the public, or processing in any form of any content published on this Website is not permitted without the written permission of the Owner of this Website.
The Owner of this Website reserves the right, without prior notice, to change or remove (temporary or permanent) all content published on this Website and in no case can be held responsible for any damage caused to you by the before mentioned changes.
You use all the content published on this Website solely at your own risk, which means that the Owner of this Website cannot in any case be held responsible for any damage caused to you by the use of this Website.
The Owner of this Website cannot be responsible for any damage which could be in any way related to the use of this Website by the visitor(s) using/abusing any content published on this Website.
The Owner of this Website is in no way responsible for the availability or content published on the websites to which the links on this Website lead.
By the very act of browsing/using this Website, it is considered that you have familiarized yourself with these Terms of Use at all times, as well as that you fully understand and accept them.