Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

IMPRESUM


GLASILO FUTURE - GLASILO UDRUGE "FUTURA"

ISSN 2623-6575 (Online)

Volumen 1 broj 1-2 objavljen 30. lipnja 2018. godine.
UDK 60/63

Volumen 1 broj 3 objavljen 18. kolovoza 2018. godine.
UDK 631
UDK 630
UDK 502.1
UDK 008

Uređivački odbor:

Doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred. - glavni i odgovorni urednik
Emilija Friganović, dipl. ing. preh. teh., v. pred. - zamjenica glavnog i odgovornog urednika
Ančica Sečan Matijaščić, mag. act. soc. - tehnička urednica
Antonia Dorbić, mag. art. - zamjenica tehničke urednice
Prof. dr. sc. Željko Španjol
Mr. sc. Milivoj Blažević
Vesna Štibrić, dipl. ing. preh. teh.

Međunarodno uredništvo:

Prof. dr. sc. Kiril Bahcevandziev - Portugal (Instituto Politécnico de Coimbra)
Prof. dr. sc. Martin Bobinac - Srbija (Šumarski fakultet Beograd)
Doc. dr. sc. Zvezda Bogevska - Makedonija (Fakultet za zemjodelski nauki i hrana Skopje)
Dario Bognolo, mag. ing. - Hrvatska (Veleučilište u Rijeci)
Prof. dr. sc. Agata Cieszewska - Poljska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Prof. dr. Bogdan Cvjetković, prof. emeritus - Hrvatska (Agronomski fakultet Zagreb)
Prof. dr. sc. Duška Ćurić, Hrvatska (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb)
Doc. dr. sc. Margarita Davitkovska - Makedonija (Fakultet za zemjodelski nauki i hrana Skopje)
Doc. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar - Hrvatska (Agronomski fakultet Zagreb)
Prof. dr. sc. Semina Hadžiabulić - Bosna i Hercegovina (Agromediteranski fakultet Mostar)
Prof. dr. sc. Péter Honfi - Mađarska (Faculty of Horticultural Science Budapest)
Prof. dr. sc. Valeria Ivanova - Bugarska (Fakultet za lozaro - gradinarstvo Plovdiv)
Doc. dr. sc. Orhan Jašić - Bosna i Hercegovina (Filozofski fakultet Tuzla)
Prof. dr. sc. Biljana Lazović - Crna Gora (Biotehnički fakultet Podgorica)
Prof. dr. sc. Bosiljka Mustać - Hrvatska (Sveučilište u Zadru)
Hrv. akademik prof. dr. sc. Stanislav Nakić - Bosna i Hercegovina (Sveučilište Hercegovina Mostar)
Sandra Popović, mag. ing. - Srbija (Poljoprivredni fakultet Beograd)
Doc. dr. sc. Bojan Simovski - Makedonija (Šumarski fakultet Skopje)
Prof. dr. sc. Davor Skejić - Hrvatska (Građevinski fakultet Zagreb)
Doc. dr. sc. Milan Stanković - Srbija (Univerzitet u Kragujevcu)
Akademik prof. dr. sc. Refik Šećibović - Bosna i Hercegovina (Visoka škola za turizam i menadžment Konjic)
Prof. dr. sc. Andrej Šušek - Slovenija (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor)
Prof. dr. sc. Elma Temim - Bosna i Hercegovina (Agromediteranski fakultet Mostar)
Doc. dr. sc. Ivana Vitasović Kosić - Hrvatska (Agronomski fakultet Zagreb)
Doc. dr. sc. Ana Vujošević - Srbija (Poljoprivredni fakultet Beograd)
Prof. dr. sc. Vesna Židovec - Hrvatska (Agronomski fakultet Zagreb)

Adresa uredništva: Bana Josipa Jelačića 13 a Šibenik.

Nakladnik: udruga FUTURA.

Lektura i grafička priprema: Ančica Sečan Matijaščić, mag. act. soc.

Časopis izlazi u elektroničkom izdanju dva puta godišnje, krajem lipnja i prosinca, a predviđena su i dva interdisciplinarna specijalna izdanja tijekom godine iz STEM i ostalih znanstvenih/umjetničkih područja.

Časopis je besplatan.

Rukopisi i recenzije se ne vraćaju i ne honoriraju.

Umnožavanje (reproduciranje), stavljanje u promet (distribuiranje), priopćavanje javnosti, stavljanje na raspolaganje javnosti odnosno prerada u bilo kojem obliku nije dopuštena bez pismenog dopuštenja Nakladnika.

Sadržaj objavljen u Glasilu Future može se slobodno koristiti u osobne i obrazovne svrhe uz obvezno navođenje izvora.

Indeksirano
hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
Academic Resource Index
International Scientific Indexing


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future koristi kolačiće (i) nastavkom pregledavanja, pristajete na korištenje kolačića.

Copyright © gazette-future