Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

IMPRESUM


GLASILO FUTURE - GLASILO UDRUGE "FUTURA"

https://doi.org/10.32779/gf

ISSN 2623-6575 (Online)

Uređivački odbor:

Doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred. - glavni i odgovorni urednik
Emilija Friganović, dipl. ing. preh. teh., v. pred. - zamjenica glavnog i odgovornog urednika
Ančica Sečan, mag. act. soc. - tehnička urednica
Antonia Dorbić, mag. art. - zamjenica tehničke urednice
Prof. dr. sc. Željko Španjol
Mr. sc. Milivoj Blažević
Vesna Štibrić, dipl. ing. preh. teh.

Međunarodno uredništvo:

Prof. dr. sc. Kiril Bahcevandziev - Portugalska Republika (Instituto Politécnico de Coimbra)
Prof. dr. sc. Martin Bobinac - Republika Srbija (Šumarski fakultet Beograd)
Prof. dr. sc. Zvezda Bogevska - Republika Sjeverna Makedonija (Fakultet za zemjodelski nauki i hrana Skopje)
Dario Bognolo, mag. ing. - Republika Hrvatska (Veleučilište u Rijeci)
Prof. dr. sc. Agata Cieszewska - Republika Poljska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Dr. sc. Bogdan Cvjetković, prof. emeritus - Republika Hrvatska (Agronomski fakultet Zagreb)
Prof. dr. sc. Duška Ćurić - Republika Hrvatska (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb)
Prof. dr. sc. Margarita Davitkovska - Republika Sjeverna Makedonija (Fakultet za zemjodelski nauki i hrana Skopje)
Prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar - Republika Hrvatska (Agronomski fakultet Zagreb)
Prof. dr. sc. Josipa Giljanović - Republika Hrvatska (Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu)
Prof. dr. sc. Semina Hadžiabulić - Bosna i Hercegovina (Agromediteranski fakultet Mostar)
Prof. dr. sc. Péter Honfi - Mađarska (Faculty of Horticultural Science Budapest)
Prof. dr. sc. Valeria Ivanova - Republika Bugarska (Fakultet za lozaro - gradinarstvo Plovdiv)
Prof. dr. sc. Mladen Ivić - Bosna i Hercegovina (Univerzitet PIM)
Doc. dr. sc. Orhan Jašić - Bosna i Hercegovina (Filozofski fakultet Tuzla)
Prof. dr. sc. Tajana Krička - Republika Hrvatska(Agronomski fakultet Zagreb)
Doc. dr. sc. Dejan Kojić - Bosna i Hercegovina (Univerzitet PIM)
Slobodan Kulić, mag. iur. - Republika Srbija (Srpska ornitološka federacija i Confederation ornitologique mondiale)
Prof. dr. sc. Biljana Lazović - Crna Gora (Biotehnički fakultet Podgorica)
Prof. dr. sc. Branka Ljevnaić-Mašić - Republika Srbija (Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu)
Doc. dr. sc. Zvonimir Marijanović - Republika Hrvatska (Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu)
Doc. dr. sc. Ana Matin - Republika Hrvatska (Agronomski fakultet Zagreb)
Prof. dr. sc. Bosiljka Mustać - Republika Hrvatska (Sveučilište u Zadru)
Hrv. akademik prof. dr. sc. Stanislav Nakić - Bosna i Hercegovina (Sveučilište Hercegovina Mostar)
Sandra Popović, mag. ing. - Republika Srbija (Poljoprivredni fakultet Beograd)
Prof. dr. sc. Tatjana Prebeg - Republika Hrvatska (Agronomski fakultet Zagreb)
Doc. dr. sc. Bojan Simovski - Republika Sjeverna Makedonija (Fakultet za šumarski nauki, pejzažna arhitektura i ekoinženering "Hans Em" Skopje)
Prof. dr. sc. Davor Skejić - Republika Hrvatska (Građevinski fakultet Zagreb)
Doc. dr. sc. Milan Stanković - Republika Srbija (Univerzitet u Kragujevcu)
Akademik prof. dr. sc. Refik Šećibović - Bosna i Hercegovina (Visoka škola za turizam i menadžment Konjic)
Prof. dr. sc. Andrej Šušek - Republika Slovenija (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor)
Prof. dr. sc. Elma Temim - Bosna i Hercegovina (Agromediteranski fakultet Mostar)
Mr. sc. Merima Toromanović - Bosna i Hercegovina (Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću)
Doc. dr. sc. Ivana Vitasović Kosić - Republika Hrvatska (Agronomski fakultet Zagreb)
Doc. dr. sc. Ana Vujošević - Republika Srbija (Poljoprivredni fakultet Beograd)
Prof. dr. sc. Vesna Židovec - Republika Hrvatska (Agronomski fakultet Zagreb)

Adresa uredništva: Bana Josipa Jelačića 13 a Šibenik, Republika Hrvatska.

Nakladnik: udruga FUTURA.

Lektura i grafička priprema: Ančica Sečan, mag. act. soc.

Časopis izlazi u elektroničkom izdanju dva puta godišnje, krajem lipnja i prosinca, a predviđena su i dva interdisciplinarna specijalna izdanja tijekom godine iz STEM i ostalih znanstvenih/umjetničkih područja.

Časopis je besplatan.

Rukopisi i recenzije se ne vraćaju i ne honoriraju.

Umnožavanje (reproduciranje), stavljanje u promet (distribuiranje), priopćavanje javnosti, stavljanje na raspolaganje javnosti odnosno prerada u bilo kojem obliku nije dopuštena bez pismenog dopuštenja Nakladnika.

Sadržaj objavljen u Glasilu Future može se slobodno koristiti u osobne i obrazovne svrhe uz obvezno navođenje izvora.

Indeksirano
Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
Semantic Scholar
Academic Resource Index
International Scientific Indexing
Hrvatski arhiv weba
Crossref
Google Znalac
Index Copernicus
World Cat
Journal Factor

Volumen 1 broj 1-2 objavljen 30. lipnja 2018. godine.
UDK 60/63

Volumen 1 broj 3 objavljen 18. kolovoza 2018. godine.
UDK 631
UDK 630
UDK 502.1
UDK 008

Volumen 1 broj 4 objavljen 31. prosinca 2018. godine.
UDK 60
UDK 631
UDK 630
UDK 336
UDK 338

Volumen 1 broj 5-6 objavljen 31. prosinca 2018. godine.
UDK 60
UDK 631
UDK 630
UDK 336
UDK 338

Volumen 2 broj 1-2 objavljen 30. lipnja 2019. godine.
UDK 630/610
UDK 502.1
UDK 008

Volumen 2 broj 3 objavljen 31. prosinca 2019. godine.
UDK 60
UDK 631
UDK 663
UDK 630

Volumen 2 broj 4 objavljen 31. prosinca 2019. godine.
UDK 60
UDK 631
UDK 663
UDK 630

Volumen 2 broj 5-6 objavljen 31. prosinca 2019. godine.
UDK 60
UDK 631
UDK 663
UDK 630


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future koristi kolačiće (i) nastavkom pregledavanja, pristajete na korištenje kolačića.

Copyright © gazette-future