Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Current Issue


Gazette Future Volume 4 number 5-6 December 2021

Published on December 31, 2021.

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_5-6_prosinac_2021.pdf

CONTENT

Pregledni rad (scientific review)

S. Maslo, Š. Šarić
Remarks on recent distribution of Polygonum albanicum Jáv. in Bosnia and Herzegovina
Str. 01–09
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

Dubravka Dujmović Purgar, Mila Domljanović, Eleonora Paurić, Lara Stura
Ukrasna vrijednost invazivnih biljnih vrsta Hrvatske
Decorative value of invasive plant species in Croatia
Str. 10–22
PDF (preuzimanje)

Elma Temim, B. Dorbić, Alisa Hadžiabulić, Sanela Mujčin
Ožiljavanje reznica indijske lagerstremije (Lagestroemia indica L.) tretiranjem vrbinom vodom, hormonom i vodom
Rooting cuttings of Indian lagerstroemia (Lagerstroemia indica L.) by treatment with the willow water, hormone and water
Str. 23–30
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

S. Kulić
Popularni rad (popular atricle)
Judging of ringneck doves (Streptopelia roseogrisea L.) and exhibition and judging of ringneck doves (Streptopelia risoria L.)
Str. 31–54

E. Delić
Društvene vijesti i obavijesti (Social news and announcements)
Ljetni kamp za mlade "Misli o prirodi!"
Summer camp for young people "Misli o prirodi!"
Str. 55–58

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 59–60


Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future uses cookies (and) by continuing to browse, you consent to the use of cookies.

Copyright © gazette-future